★★★★★ Views: 368

QMDJ datų parinkimas

Kad suprasti kas apskritai yra QMDJ datų parinkimas, pirmiausia reikia išsiaiškinti, kaip ir kas supranta tą datų parinkimą. Į sąvoką Datų parinkimas vakariečiai žiūri vienaip, o praktikuojantys Rytų metafizikos disciplinas – kitaip. Vakarietis, atlikęs kokį nors veiksmą, vakarietiškame kalendoriuje pasižymi to veiksmo datą ir laiką. Ir to jam pilnai pakanka. Tuo tarpu tas, kuris praktikuoja bet kurias Rytų metafizikos technikas, į atlikto ar planuojamo atlikti veiksmo pradžią žiūri kaip į rezultato pradžią. Jis į patį laiką žiūri lyg į tam tikrą upę, kurioje skirtingu laiku ir skirtingose vietose visada yra palanki arba nepalanki pasirinktam veiksmui energija Ci. Žinant kada, kur ir kokia energija būna, visada galima atsidurti reikiamoje vietoje ir reikiamu laiku, kad „pasisemti“ tos energijos savo projekto ar veiksmo pradžiai. Kitaip sakant, išmanant Datų parinkimo technikas, visada galima rasti patį tinkamiausią momentą bet kurio veiksmo pradžiai. O nuo to kaip tik ir priklauso tolimesnė veiksmo ar projekto eiga.
QMDJ datų ir laiko parinkimas

QMDJ datų parinkimas. Spec. technikos

Datų parinkimo technikų yra daug: Baczy, Siuanj Kun Da Gua, Dzeži, Nainj, Dzian Čiu (12-a Dieninių Valdininkų) ir t.t. Ir visos šios technikos – veikia. Dar daugiau – visiškai nesvarbu, kuriomis technikomis naudojamasi – svarbiausia yra nustatyti, ar pasirinktas pradžios momentas padės pasirinktam veiksmui, ar trukdys. O po pačia sąvoka „veiksmo pradžia“ gali būti ne tik kelionės pradžia, bet ir buto ar namo pirkimo momentas, santuokos įteisinimo ar kontrakto pasirašymo momentas ir t.t. Bet tai dar ne viskas – dar nebuvo paminėtas QMDJ datų parinkimo metodas (spausti čia). Ir štai dėl ko: datų parinkimas pagal QMDJ skiriasi nuo visų kitų metodų viena svarbia detale – čia dar yra ir kryptis. Pavyzdžiui, jei žmogaus gimimo laiko pjūvyje Gydytojas pavaizduotas Vakaruose, labiausiai efektyvus gydymas žmogui bus ne tik parinkus to gydymo pradžios momentą, bet ir tada, kai gydytojo ar gydymo įstaigos bus ieškoma Vakaruose, žiūrint klausimo uždavimo momento QMDJ laiko pjūvyje.

Dar vienas pavyzdys

2013 metais vienas Australietis klausė dėl darbo perspektyvų. Jis gyvena pačiuose Australijos vakaruose ir visai šalia jūros. O jo gimimo QMDJ laiko pjūvyje rodo, kad jo darbas yra Vakaruose. Ir tokiai situacijai esant, kai Vakaruose jau yra tik jūra, nieko kita ir nelieka, kaip visą gyvenimą dirbti jūroje. Ką ir daro minėtas Australietis. Ir nors visą savo gyvenimą jis bandė darbintis ir kitur, nuo savo QMDJ gimimo laiko pjūvio jis taip ir nepabėgo. Ir nieko čia nepadarysi – tokią datą ir laiką jis pasirinko atėjimui į šį pasaulį. Beje, apačioje esančią nuotrauką (iš savo fotoaparato) – atsiuntė jis.
QMDJ Datų parinkimas laiko parinkimas Likimo analizė

Visų svetainės puslapių dvyliktukai:


Jei turite klausimų, spauskite žemiau esantį mygtuką

arba parašykite į soltiseg@gmail.com

soltiseg@gmail.com - siųsti laišką